Adalet Meslek Yüksekokulu

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Genel Kurulunun 23.09.2010 tarihli kararıyla kurulmuş ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde 57 öğrenci ile Hukuk Fakültesi binasında öğrenimine başlamıştır. Yüksekokulumuzdaki dersler ağırlıklı olarak hukuk derslerinden oluşmaktadır ve Hukuk Fakültesi ögretim elemanları tarafından yürütülmektedir.

 

Meslek Yüksekokulumuz ön lisans programı olduğu için eğitim süresi 2 yıldır, lisans ve lisansüstü eğitim programları bulunmamaktadır. Bunun dışında Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde farklı ön lisans programları da yoktur. Ancak öğrencilerimiz dikey geçiş sınavı ile Hukuk Fakültesine geçiş yapma hakkına sahiptir.

 

Yüksekokulumuz Adalet Bakanlığının çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, zabıt katipliği, ceza infaz kurumlarında müdürlük gibi her seviyede görev ifa edebilecek nitelikte eleman yetiştirilmektedir. Ayrıca noterlerde, hukuk bürolarında, özel şirketlerin hukuk müşavirliklerinde de görev alabilmektedir.

Fotograf / Video Galeri